غذای آماده

سوسیس وکالباس
سوسیس وکالباس

سوسیس وکالباس

عمل آوری وبسته بندی گوشت
عمل آوری وبسته بندی گوشت

عمل آوری وبسته بندی گوشت

برگر ،کباب و دونر کباب
برگر ،کباب و دونر کباب

برگر ،کباب و دونر کباب

غذای آماده ونیمه آماده
غذای آماده ونیمه آماده

غذای آماده ونیمه آماده

جوجه کباب و محصولات کبابی
جوجه کباب و محصولات کبابی

جوجه کباب و محصولات کبابی

نویسنده : مدیر سایت
چهار شنبه 29 فروردین 1397
    
بازدید: 5154
    
زبان : فارسی
    

نظرات

imix imix