عمل آوری وبسته بندی گوشتتخصص ما خلق ارزش بیشتر برای شما و پروسه خاص شماست چه با خوشمزه تر کردن گوشت پخته، چه با راحت تر کردن استفاده از گوشت یخ زده باشد. ما دانش مواد اولیه و فرایند را با محصول مناسب در می آمیزیم.
تمامی این مواد کاربردی به محصول شما ارزش بیشتری می دهند.


•    براین عمل آوری لقمه نمایشی
•    براین تخصصی ماهی
•    براین تخصصی میگو
•    براین تخصصی مرغ
•    براین تخصصی  گوشت
•    براین تخصصی محصولات تازه وبسته بندی

 

اطلاعات بیشتر:

نویسنده : مدیر سایت
سه شنبه 26 تیر 1397
    
بازدید: 2635
    
زبان : فارسی
    

نظرات

imix imix