محصولات

پروتئین‌های بافت‌دار گیاهی
پروتئین‌های بافت‌دار گیاهی

پروتئین‌های بافت‌دار گیاهی

استابیلایزر  و امولسیفایر
استابیلایزر و امولسیفایر

استابیلایزر و امولسیفایر

فیبرهای گیاهی
فیبرهای گیاهی

فیبرهای گیاهی

طعم دهنده‌های طبیعی و میکس ادویه‌جات
طعم دهنده‌های طبیعی و میکس ادویه‌جات

طعم دهنده‌های طبیعی و میکس ادویه‌جات

قندها
قندها

قندها

نگهدارنده‌های طبیعی
نگهدارنده‌های طبیعی

نگهدارنده‌های طبیعی

رنگ‌های طبیعی
رنگ‌های طبیعی

رنگ‌های طبیعی

صمغ‌ها و هیدروکلوئیدها
صمغ‌ها و هیدروکلوئیدها

صمغ‌ها و هیدروکلوئیدها

سیستم‌های عمل آوری گوشت
سیستم‌های عمل آوری گوشت

سیستم‌های عمل آوری گوشت

مارینادها
مارینادها

مارینادها

سبزیجات دکوراتیو
سبزیجات دکوراتیو

سبزیجات دکوراتیو

سیستم‌های عمل آوری گوشت آزمایشی
سیستم‌های عمل آوری گوشت آزمایشی

سیستم‌های عمل آوری گوشت آزمایشی

آزمایشی- سیستم عمل آوری گوشت
آزمایشی- سیستم عمل آوری گوشت

آزمایشی- سیستم عمل آوری گوشتimix imix