مارینادها و پوشش های خوراکی

برای این بخش، ما فرمول های خاصی را ایجاد کرده ایم که عطر و طعم بومی را به ارمغان می آورد،

 در حالی که محصولات حس آبداری و ساختاری خود را ، حتی پس از گرم شدن، انجماد و ذوب شدن حفظ می کنند.

 

قیمت : 0 تومان
محصولاتــــ مرتبط

نظراتimix imix